Box 3 blijft hard voor spaarder

De huidige lage spaarrente is voor veel belastingplichtigen een doorn in het oog. Niet alleen omdat zij geen serieus rendement kunnen maken op hun spaartegoeden. Ook speelt mee dat de overheid middels de vermogensrendementsheffing in Box 3 tegen een veel hoger fictief...

Het bewijzen van contante giften

Voor de heffing van de inkomstenbelasting zijn giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. In de wet op de inkomstenbelasting wordt dit vormgegeven door belastingplichtige de mogelijkheid te bieden om de gift onder voorwaarden als persoonsgebonden...