Nieuws Wanneer is sprake van (einde van) partnerschap?

Zowel voor de inkomstenbelasting als de toeslagen is van belang wanneer sprake is van partnerschap en wanneer dat eindigt. Bij een echtscheiding kan nog steeds sprake zijn van partnerschap. En hoe zit het bij gehuwden met aparte woonadressen? Voor toepassing van de...