Wanneer start de handhaving nu eindelijk?

Schijnzelfstandigheid is een groot probleem. Het zorgt voor ongelijke behandeling op de werkvloer van werknemers enerzijds en schijnzelfstandigen anderzijds. Twee werkenden die exact hetzelfde werk uitvoeren maar waarbij de één aanzienlijk meer overhoudt dan de ander....