Nieuws

Teruggave dividendbelasting

De afgelopen maanden zijn er nogal wat wijzigingen geweest op het gebied van de teruggave van dividendbelasting door de inwerkingtreding van de conditionele bronheffing op dividenden en de procedure voor gebundelde teruggaafverzoeken. Als u of uw financieel...

Lees meer

Pensioen uitstellen of vervroegen?

De 65-jarige van tegenwoordig is niet meer de 65-jarige van veertig jaar geleden. 65-plussers werken steeds langer door en blijven langer actief dan vroeger. Gelukkig ook vaker in goede gezondheid. Waar vroeger iemand soms al met 61 jaar achter de geraniums werd...

Lees meer

Wat is excessief?

Zoals u weet geldt sinds dit jaar de Wet Excessief Lenen bij de eigen vennootschap. Wanneer een dga meer dan € 700.000,- (2023) heeft geleend van zijn eigen BV, dan wordt het meerdere belast in Box 2. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met leningen aan...

Lees meer