Uren besteed toch geen uren voor het urencriterium?

Het zogenoemde ‘urencriterium’ is van belang voor de ondernemersaftrek. Het urencriterium kent de volgende dubbele cumulatieve eis: ten minste 1.225 uur per kalenderjaar moet worden besteed aan werkzaamheden voor één of meer ondernemingen waarbij van de...