Nieuw besluit over het arm’s length-beginsel

Per 2 juli 2022 treedt het nieuwe Verrekenprijzenbesluit in werking, betreft een wijziging in de manier waarop de prijsstelling wordt geregeld voor financiële dienstverleningslichamen, leningen, cash pooling, garanties en captives. Daarnaast richt het nieuwe besluit...