Wanneer start de handhaving nu eindelijk?

Schijnzelfstandigheid is een groot probleem. Het zorgt voor ongelijke behandeling op de werkvloer van werknemers enerzijds en schijnzelfstandigen anderzijds. Twee werkenden die exact hetzelfde werk uitvoeren maar waarbij de één aanzienlijk meer overhoudt dan de ander....

Lijfrente ook beschermd bij faillissement na expiratie

Bij een faillissement zijn sommige oudedagsvoorzieningen, waaronder lijfrenteverzekeringen, beschermd. Is dit in iedere situatie het geval? Geldt dit bijvoorbeeld ook nadat een lijfrenteverzekering is geëxpireerd? Rechtbank Limburg deed hierover recent een uitspraak....