Lijfrente ook beschermd bij faillissement na expiratie

Bij een faillissement zijn sommige oudedagsvoorzieningen, waaronder lijfrenteverzekeringen, beschermd. Is dit in iedere situatie het geval? Geldt dit bijvoorbeeld ook nadat een lijfrenteverzekering is geƫxpireerd? Rechtbank Limburg deed hierover recent een uitspraak....