Repeterende schenkingen hoefden niet te worden samengevoegd

Door tijdens het leven bedragen te schenken en deze vervolgens notarieel schuldig te blijven (‘papieren schenking’), kan bij het overlijden erfbelasting worden bespaard. Tot dusverre werd aangenomen dat de schuldigerkenning ieder jaar opnieuw bij de notaris moest...