Wat nu met de BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ligt al enige tijd onder vuur. Reeds in 2014 kwam een eerste oproep in de Tweede Kamer om een versobering van de regeling. De faciliteit komt ook standaard voor op de zogenaamde ombuiglijst waaruit politieke partijen hun programma’s...