Schijnzelfstandigheid is een groot probleem. Het zorgt voor ongelijke behandeling op de werkvloer van werknemers enerzijds en schijnzelfstandigen anderzijds. Twee werkenden die exact hetzelfde werk uitvoeren maar waarbij de één aanzienlijk meer overhoudt dan de ander. Dat leidt tot spanning op de werkvloer. Maar het zijn niet altijd de zelfstandigen die hiervan profiteren. Het werken met schijnzelfstandigen heeft veel ondernemingen de mogelijkheid gegeven om hun kosten flink te drukken. Zo racen pakketbezorgers tegenwoordig in hun zelf betaalde busje naar uw woning voor een vergoeding waar je nog geen kopje koffie voor kunt kopen (mocht de horeca geopend zijn). Verder wordt het corps zelfstandigen hierdoor onevenredig groot waardoor de sociale zekerheid wordt uitgehold en er een te groot beroep wordt gedaan op bijstand. Je zou zeggen dat dergelijke misstanden de overheid tot actie aanzetten. Even een kort berichtje uit de zomer van 2019:

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 2021
De invoering van de webmodule, die onderdeel is van de vervanging van de Wet DBA wordt uitgesteld. Het huidige uitstel van de handhaving Wet DBA wordt als gevolg hiervan verlengd tot 1 januari 2021. Op die datum moet ook de wetgeving over het minimumtarief voor zzp’ers gereed moet zijn.

Meer vertraging
Nu is vertraging bij de overheid eerder regel dan uitzondering. Maar men maakt het in dit dossier wel erg bont. Want recent kon u van de media vernemen dat de invoering van de webmodule wederom flinke vertraging heeft opgelopen. Zo moet de pilot van de webmodule nog starten (naar verwachting per 11 januari 2021). Deze pilot neemt vervolgens minimaal zes maanden in beslag waardoor de handhaving op zijn vroegst op 1 oktober 2021 weer gefaseerd wordt opgestart. En dat is dus wanneer alles meezit. Ik durf wel te stellen dat handhaving voor 2022 niet zal plaatsvinden.

En dat betekent dat sinds de afschaffing van de VAR (1 mei 2016!!!) er eigenlijk nauwelijks gehandhaafd wordt op dit vlak. Het heeft tot gevolg dat bedrijven die werken met schijnzelfstandigen nog steeds kunnen profiteren van het handhavingsmoratorium en scheve gezichten op de werkvloer blijven bestaan. Alleen evident kwaadwillenden (en dan moet je het erg bont maken) zal de overheid boeten opleggen. En daarmee wordt een situatie in stand gehouden die niet alleen fiscaal maar ook economisch onwenselijk is.

bron: Fiscaal Totaal