Het Register Belastingadviseurs (RB) is enthousiast over de toezegging die staatssecretaris Snel heeft gedaan over de spoedmaatregel inzake de fiscale eenheid (zie themadossier). Directeur Fiscale Zaken Sylvester Schenk: “Al geruime tijd wijzen we erop dat het mkb in Nederland niet de (fiscale) positie krijgt die het verdient. Het antwoord op Kamervragen over het fiscale eenheidsregime laat zien dat de mkb-praktijk hierbij wél bijzondere aandacht krijgt in de vorm van een ‘mkb-drempel’. Dit voorstel heeft dan ook in zijn algemeenheid onze instemming. We hopen dat het mkb ook in de toekomst de nodige aandacht blijft krijgen.”

Mkb-drempel in lijn met voorstel RB

Adjay Pahladsingh (Commissie Wetsvoorstellen RB): “In februari 2018 werd duidelijk dat Nederland inderdaad reparatiewetgeving zou invoeren per 25 oktober 2017. Staatssecretaris Snel had daarvoor al aangegeven dat het evenwicht tussen het grootbedrijf en het mkb ten nadele van het mkb was verstoord en moest worden hersteld. Vanuit de praktijk werden verschillende oplossingen aangedragen, maar alleen het RB stelde voor om een mkb-drempel in te voeren. Hiermee wordt bereikt dat het evenwicht tussen het mkb en het grootbedrijf niet ten koste van het mkb wordt hersteld. Inmiddels is duidelijk geworden dat de staatssecretaris als overgangsmaatregel een drempel van € 100.000 invoert. Daarmee krijgt het mkb tijd om de gevolgen van de spoedreparatie te voorkomen. De achterliggende gedachte is vrijwel volledig in lijn met ons voorstel. De huidige plannen van de staatssecretaris zijn wat ons betreft dan ook een ‘charmante oplossing’.”

Bron: Fiscaaltotaal