Nieuws

Is versneld afschrijven het ei van Columbus?

Tijdens Prinsjesdag 2023 werd reeds aangekondigd dat het kabinet vanaf 2023 ondernemingen de mogelijkheid wil bieden om hun nieuwe investeringen sneller af te schrijven. Aanleiding hiervoor is de verwachte economische neergang waardoor de verwachting bestaat dat...

Lees meer

Nieuw besluit over het arm’s length-beginsel

Per 2 juli 2022 treedt het nieuwe Verrekenprijzenbesluit in werking, betreft een wijziging in de manier waarop de prijsstelling wordt geregeld voor financiële dienstverleningslichamen, leningen, cash pooling, garanties en captives. Daarnaast richt het nieuwe besluit...

Lees meer