Nieuws

Wat nu met de BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ligt al enige tijd onder vuur. Reeds in 2014 kwam een eerste oproep in de Tweede Kamer om een versobering van de regeling. De faciliteit komt ook standaard voor op de zogenaamde ombuiglijst waaruit politieke partijen hun programma’s...

Lees meer

Wanneer start de handhaving nu eindelijk?

Schijnzelfstandigheid is een groot probleem. Het zorgt voor ongelijke behandeling op de werkvloer van werknemers enerzijds en schijnzelfstandigen anderzijds. Twee werkenden die exact hetzelfde werk uitvoeren maar waarbij de één aanzienlijk meer overhoudt dan de ander....

Lees meer

Lijfrente ook beschermd bij faillissement na expiratie

Bij een faillissement zijn sommige oudedagsvoorzieningen, waaronder lijfrenteverzekeringen, beschermd. Is dit in iedere situatie het geval? Geldt dit bijvoorbeeld ook nadat een lijfrenteverzekering is geëxpireerd? Rechtbank Limburg deed hierover recent een uitspraak....

Lees meer