Nieuws

RB blij met mkb-drempel in spoedmaatregel fiscale eenheid

Het Register Belastingadviseurs (RB) is enthousiast over de toezegging die staatssecretaris Snel heeft gedaan over de spoedmaatregel inzake de fiscale eenheid (zie themadossier). Directeur Fiscale Zaken Sylvester Schenk: "Al geruime tijd wijzen we erop dat het mkb in...

Lees meer

Gevangenisstraf mogelijk bij indienen onjuiste btw-aangifte

De meeste adviseurs kennen het wel: alvast een nihilaangifte doen omdat de btw-aangifte gedaan moet worden met de intentie om later alsnog een juiste aangifte in te dienen. Dit is niet zonder enig risico, zo blijkt uit de uitspraak van Hof Den Bosch van 13 maart...

Lees meer

Gastouder is ondernemer, voldaan aan urencriterium

Voor het bepalen van ondernemerschap in de inkomstenbelasting zijn een aantal criteria van belang: zelfstandigheid ten opzichte van de opdrachtgever, uren, winst maken, investeren en het lopen van ondernemersrisico’s, zoals debiteurenrisico, continuïteitsrisico,...

Lees meer

De ondernemer en de auto van de zaak: taak van de adviseur

Een ondernemer met een auto van de zaak loopt tegen diverse fiscale vraagstukken aan. Er zijn verschillende voordelen aan een auto van de zaak, maar er zitten uiteraard ook haken en ogen aan. Voor de omzetbelasting doen zich weer andere vragen voor dan bij de...

Lees meer

Dga kan verlies op lening wél in aftrek brengen

Hof Den Bosch heeft op 27 oktober 2016 geoordeeld dat een door een dga aan zijn bv verstrekte lening niet onzakelijk is, ondanks dat de lening is achtergesteld en zekerheden over de terugbetaling ontbraken (nr. 15/00602, ECLI:NL:GHSHE:2016:4810). Het verlies op de...

Lees meer