Nieuws

Gastouder is ondernemer, voldaan aan urencriterium

Voor het bepalen van ondernemerschap in de inkomstenbelasting zijn een aantal criteria van belang: zelfstandigheid ten opzichte van de opdrachtgever, uren, winst maken, investeren en het lopen van ondernemersrisico’s, zoals debiteurenrisico, continuïteitsrisico,...

Lees meer

De ondernemer en de auto van de zaak: taak van de adviseur

Een ondernemer met een auto van de zaak loopt tegen diverse fiscale vraagstukken aan. Er zijn verschillende voordelen aan een auto van de zaak, maar er zitten uiteraard ook haken en ogen aan. Voor de omzetbelasting doen zich weer andere vragen voor dan bij de...

Lees meer

Dga kan verlies op lening wél in aftrek brengen

Hof Den Bosch heeft op 27 oktober 2016 geoordeeld dat een door een dga aan zijn bv verstrekte lening niet onzakelijk is, ondanks dat de lening is achtergesteld en zekerheden over de terugbetaling ontbraken (nr. 15/00602, ECLI:NL:GHSHE:2016:4810). Het verlies op de...

Lees meer

Btw-aangifte over 2016 corrigeren vóór 1 april 2017

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt: 'Hebt u over 2016 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met het digitale formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. Dan voorkomt u belastingrente en mogelijk een boete. U kunt het digitale...

Lees meer