Op 4 december 2019 heeft het Ministerie van Financiën een reeks vragen en antwoorden (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/fiets-van-de-zaak) gepubliceerd over de nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Vanaf 1 januari 2020 komt er een forfaitaire bijtelling voor de fiets van de zaak. Hiermee wordt het voor werkgevers en werknemers eenvoudiger om een fiets van de zaak te gebruiken voor privédoeleinden.

Indien de werkgever een fiets ter beschikking stelt aan een werknemer, dan blijft de fiets eigendom van de werkgever. In de huidige situatie is de fiets onbelast als de werknemer deze alleen gebruikt voor zakelijke kilometers en woon-werk verkeer. Bij privégebruik is de waarde in het economisch verkeer van het privégebruik belastbaar loon van de werknemer. Werknemers moeten hiervoor exact bijhouden hoeveel privékilometers er worden afgelegd. Van het privébedrag komen dan weer kosten voor onderhoud en verzekeringen in aftrek. Deze administratieve lasten maken de fiets van de zaak niet erg aantrekkelijk.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de regeling een stuk eenvoudiger. Werkgevers tellen vanaf die datum 7% van de waarde van een ter beschikking gestelde fiets bij het loon van de werknemer. Dit betekent dat de werknemer hooguit enkele tientallen euro’s per maand kwijt is aan de fiets voor het privégebruik. Dit scheelt een complexe administratie

Tevens kunnen werknemers met een fiets van de zaak geen onbelaste kilometervergoeding meer ontvangen. Zij hebben naast de 7% bijtelling namelijk geen andere kosten. Indien de werknemer toch een kilometervergoeding ontvangt, dan is deze vergoeding belast.

Een werknemer met een fiets van de zaak is niet verplicht om met de fiets naar het werk te gaan. Indien de werknemer met het openbaar vervoer of de auto naar het werk reist, dan mag de werkgever voor die kilometers een onbelaste kilometervergoeding geven. Dit geldt ook als een werknemer met een fiets van de zaak naar het station rijdt en verder met het openbaar vervoer reist. De kosten voor het reizen met het openbaar vervoer mogen dan onbelast worden vergoedt.

De werkgever kan de kosten voor het thuis opladen van de accu, die een werknemer met een elektrische fiets van de zaak heeft, vergoeden. Doet de werkgever dit niet, dan heeft het niet tot gevolg dat de kosten in mindering komen op de bijtelling.

Voor werknemers die met een eigen fiets naar het werk gaan, geldt een onbelaste kilometervergoeding van 0,19 euro per kilometer. Alle kosten die met de fiets te maken hebben, zoals onder andere de kosten voor onderhoud en verzekeringen zitten in die 0,19 euro per kilometer begrepen. In de nieuwe situatie veranderd hier niets aan.

De nieuwe regeling moet het aantrekkelijk maken om met de fiets naar het werk te gaan. Dat heeft een gunstig effect op de filedruk, levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de klimaat en luchtvervuilingsproblematiek en heeft een positief effect op de gezondheid.