De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

‘Hebt u over 2016 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met het digitale formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. Dan voorkomt u belastingrente en mogelijk een boete.

U kunt het digitale suppletieformulier vinden op belastingdienst.nl. Of maak gebruik van de vernieuwde downloadversie van het suppletieformulier die u kunt opsturen. Hebt u teveel btw aangegeven en betaald? Vraag dit dan ook terug met één van beide suppletieformulieren.

Belastingrente en boete

Stelt u bij het opmaken van uw jaarstukken vast dat u nog btw moet aangeven en betalen over 2016? Dan hoeft u geen belastingrente te betalen als u de verschuldigde btw aangeeft en betaalt vóór 1 april 2017. U kunt dan ook een boete voorkomen. Hiervoor mag het alsnog te betalen bedrag niet hoger zijn dan € 20.000 en ook niet meer zijn dan 10{a13444c03a9b95460d967739b99832bf1b1ec122d34a41ee3e631b4e6d1a7f8b} van de betaalde btw over 2016.

Btw-bedrag minder dan € 1.000?

Is de teveel of te weinig opgegeven btw minder dan € 1.000? Dan hoeft u geen suppletieformulier in te dienen. U mag deze btw dan verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte.

Op 1 maart 2017 beëindigt de Belastingdienst haar ‘Actie balansschulden omzetbelasting’, die medio 2013 is aangekondigd en gestart. Vanaf 1 maart 2017 gelden weer de uitgangspunten voor het opleggen van boetes bij het toezichtproces, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.’

(Bron: Belastingdienst)