Het Financieele Dagblad (FD) van maandag 12 juni meldt dat vakbond CNV het kabinet oproept tot een fiscaal aantrekkelijke regeling voor aandelenbezit door werknemers. Door aandelen te bezitten in het bedrijf waarin zij werken moeten werknemers meer terugzien van de stijgende bedrijfswinsten. Zo wordt ook de ophef over de zogenaamde winstflatie kleiner, aldus de vakbond. CNV wil dat werkgevers hun personeel jaarlijks € 2.000 per persoon aan aandelen belastingvrij kunnen schenken. Is dit eigenlijk een goed idee?

Buffer
Op zich valt er wel wat te zeggen voor het meer resultaat- en winstafhankelijk belonen van werknemers. Daarmee wordt hun betrokkenheid bij de onderneming groter en zijn zij eerder geneigd tot het meedenken over verbeteringen en besparingen binnen de organisatie. Daarnaast is de genoemde winstflatie wel degelijk aanwezig. DNB heeft over 2022 vastgesteld dat de bedrijfswinsten “bovengemiddeld” bijdroegen aan de inflatie. Met andere woorden, de winsten van bedrijven zijn bovengemiddeld gestegen door het verhogen van de prijzen in het kader van onder andere de Russische inval in Oekraïne. Een aandelenbezit van een werknemer zou een buffer kunnen vormen tegen deze winstflatie. Immers, zij zouden dan via hun eigen belang meeprofiteren van de hogere winsten waardoor hun inkomensachteruitgang als gevolg van de inflatie wordt beperkt.

Looninflatie beperken
Aangespoord door de gevreesde (en niet altijd correcte) hoge inflatiecijfers hebben vakbonden historisch hoge looneisen bij bedrijven neergelegd. Deze eisen hebben geleid tot forse loonsverhogingen in diverse sectoren. De door economen gevreesde loon-prijsspiraal ligt op de loer. Bankpresident Klaas Knot merkte eerder op dat de inflatie alleen terug kan naar 2% als de looninflatie ook weer naar een normaal niveau wordt teruggebracht. Aandelen voor werknemers kunnen hierbij van dienst zijn. Immers, de werknemer wordt hiermee wel extra beloond maar kan zijn “winsten” niet direct uitgeven (in de meeste regelingen staan bepalingen dat de aandelen minimaal een aantal jaar moeten worden aangehouden). Overigens heeft CNV aangegeven dat zij een werknemersparticipatie niet als vervanging zien van hun hoge looneisen, maar dat zal in de praktijk natuurlijk deels wel het geval zijn.

Ook vanuit Europese optiek lijkt dit een logisch plan. Werknemersparticipatie in Nederland ligt verhoudingsgewijs laag en komt eigenlijk alleen voor bij beursgenoteerde ondernemingen en start-ups/ scale-ups. Het zou niet verkeerd zijn wanneer dit breder wordt ingezet. Een fiscale maatregel die deze participaties mogelijk maakt lijkt me geen bezwaar. De marginale belastingdruk voor de modale werknemer in Nederland is extreem hoog. Een belastingvrije aandelenparticipatie zou hen niet alleen het gevoel kunnen geven dat zij meer verantwoordelijk zijn voor de onderneming maar ook dat zij niet extra hard werken enkel voor de schatkist van de overheid.

Bron: Nextens