Uren besteed toch geen uren voor het urencriterium?

Het zogenoemde ‘urencriterium’ is van belang voor de ondernemersaftrek. Het urencriterium kent de volgende dubbele cumulatieve eis: ten minste 1.225 uur per kalenderjaar moet worden besteed aan werkzaamheden voor één of meer ondernemingen waarbij van de...

Wat nu met de BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ligt al enige tijd onder vuur. Reeds in 2014 kwam een eerste oproep in de Tweede Kamer om een versobering van de regeling. De faciliteit komt ook standaard voor op de zogenaamde ombuiglijst waaruit politieke partijen hun programma’s...