WBSO-aanvragen voor 2018 kunnen vanaf nu online worden ingediend. Het is niet meer mogelijk om WBSO aan te vragen via het offline aanvraagprogramma. Het offline aanvraagprogramma is vervangen door een nieuw projectformulier (pdf) waarmee de WBSO-aanvraag offline kan worden voorbereid. Daarnaast is het online formulier verbeterd: het is logischer opgebouwd, bevat minder vragen, vereenvoudigde toelichtingen en grotere invoervelden.

De aanvraag moet uiterlijk 30 november 2017 ingediend zijn. Voor zelfstandigen is dit 1 januari 2018. Zie voor meer informatie over de indientermijnen de website van de rvo (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso/aanvraaginformatie). Een uitgebreide toelichting op de WBSO staat in de ‘Handleiding WBSO 2018’.

Via de WBSO kunnen bedrijven de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten voor een R&D-project, bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe producten, prototypes of onderzoeksapparatuur. Verrekening van het voordeel van de WBSO vindt plaats via de loonaangifte: bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek.