Het gelegenheid geven tot deelname aan een puzzeltocht in een vervoermiddel dat ter beschikking wordt gesteld door een exploitant van een attractiepark, waarbij de puzzeltocht buiten het attractiepark plaatsvindt, is belast met 21% btw. Dit heeft de Belastingdienst bekendgemaakt. Voor het toegang verlenen tot een attractiepark geldt het btw-tarief van 6%.

Geeft de exploitant van een attractiepark tegen een afzonderlijke vergoeding gelegenheid tot deelname aan een puzzeltocht in of op een daarvoor ter beschikking gesteld vervoermiddel dat door de deelnemer zelf wordt bestuurd, waarbij de puzzeltocht nagenoeg geheel buiten het attractiepark plaatsvindt? Dan valt dat nĂ­et onder het toegang verlenen tot het attractiepark, ook niet als de start en finish van de puzzeltocht in het attractiepark zijn, of als de puzzeltocht het hoofdbestanddeel is van een arrangement dat het attractiepark aanbiedt.

Het gelegenheid geven tot deelname aan een puzzeltocht is ook niet aan te merken als het gelegenheid geven tot actieve sportbeoefening of het vervoer van personen. Deze dienst is daarom belast met 21% btw.

(bron: fiscaal totaal)